Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť práve naše združenie, svoj umelecký projekt, iných umelcov z našich projektov, alebo kultúrne a umelecké aktivity nášho združenia všeobecne. ♥

Vytvorili sme organizáciu CULTURE POINT - občianske združenie, ktoré môže aj prijímať dotácie a 2 % z daní na podporu svojej činnosti. Ide o neziskové združenie, ktoré všetky svoje príjmy venuje do svojich verejno-prospešných aktivít. Počínajúc výrobou a národnou aj medzinárodnou propagáciou tradičných umelecko-remeselných výrobkov - drotárstvo, cez podporu jednotlivých umelcov, až po realizáciu vlastných kultúrno-vzdelávacích aktivít, ako sú: združenie syntetizátorovej hudby na Slovensku SYNTH SLOVAKIA, cez medzinárodné celovečerné festivaly SYNTHFEST SLOVAKIA, až po lokálne mikrofestivaly syntetizátorovej hudby SYNTH POP NIGHT v Trnave. Ak sa rozhodnete nás podporiť akoukoľvek formou, budeme veľmi radi. ♥

Ako darovať 2% ? 

Zamestnanec

Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete nižšie.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali pre Ligu proti rakovine, prosím napíšte nám na lpr@lpr.sk a potvrdenie Vám vystavíme.

Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a POUČENIE na vyplnenie Vyhlásenia (nižšie)

Vo Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za CULTURE POINT - občianske združenie.

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu príslušného daňového úradu nájdete TU.

Živnostník, alebo...

Ak si za rok 2022 podávate daňové priznanie a rozhodnete sa Vaše 2% darovať pre CULTURE POINT - občianske združenie, toto sú údaje potrebné na vyplnenie:

Prijímateľ (Obchodné meno): CULTURE POINT - občianske združenie

IČO: 52138241


Môžete nás samozrejme podporiť aj ľubovoľnou priamou platbou na otvorený právnický účet združenia:
SK61 0900 0000 0051 6505 5002 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC SWIFT: GIBASKBX