Viac ako 20 SYNTH kapiel, projektov a desiatky producentov elektronickej synth hudby z celého Slovenska!