en

MONTE ROSA

12/09/2017

MONTE ROSA
Vznik: 1987
Producenti: Milan Monte Bartalský (spev), Jozef Bomboš (klávesové nástroje), Ivan Bistroš Babocky (klávesové nástroje)
Spolupracovníci: Ján Koráb, Monika Kozelová, Peter Uličný


Hudobná skupina MONTE ROSA vznikla v roku 1987 vo vysokoškolskom internáte Mladá garda v Bratislave. MONTE ROSA, ako druhý najvyšší horský masív v Európe, symbolizovala v názve skupiny všetkých z odvrátenej strany pop music, všetkých garážových hudobných fanatikov, ktorí nerobia hudbu pre peniaze a komerčný úspech, ale pre potešenie a prezentáciu problémov a názorov mladej generácie v chaose súčasnej spoločnosti.

Od začiatku pôsobenia mala MONTE ROSA jasne vytýčený smer k elektronickému štýlu hudby. Obsadenie: dva syntezátory, automatický bubeník a spev to jasne naznačovali. Po príchode speváka Milana Bartalského sa obsadenie MONTE ROSA na dlhú dobu stabilizovalo. Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia patrila skupina k najpopulárnejším amatérskym hudobným zoskupeniam v Československu a pre určitú časť publika sa stala kultovou formáciou.

Hoci skupina MONTE ROSA zažila viacero úspechov, pádov i personálnych zmien, stále sa snažila zachovaťť si nezávislú tvár pred svojimi poslucháčmi. V súčasnosti MONTE ROSA vzácne vystupuje v pôvodnej zostave so svojimi najväčšími hitmi z repertoáru 80-tych a začiatku 90-tych rokov.